PIVNÍ ARMÁDA

Pravidla pro pivní hodnosti


 1. každý člen pivní armády může mít pouze jednu hodnost

 2. hodnost se získává počtem měsíců předplatného v pivní armádě

 3. hodnost můžete získat jednorázově předplacením určeného počtu měsíců nebo postupně např. placením měsíčního předplatného

 4. s hodností je spojeno právo koupit si reklamní předměty s vyobrazením dosažené hodnosti v daný okamžik nebo hodnosti nižší ( např. po dosažení hodnosti kapitán si člen může koupit merch v této hodnosti nebo nižší, např. rotmistr)

 5. v žádném případě není možnost koupit si reklamní předměty s vyšší hodností

 6. povyšování je automatické (po úhradě / prodloužení členství na daný počet měsíců)

 7. pokud člen pivní armády přeruší předplatné, je potupně degradován na civila (do 2 měsíců od vypršení členství je možné požádat o navrácení nabyté pivní hodnosti, v takovém případě je člen povinen doplatit členský poplatek zpětně i za neuhrazené období).


Bonusy spojené se členstvím v pivní armádě

 1. speciální obsah - tvořený pouze pro předplatitele

 2. 2x měsíčně speciální stream

 3. 2x ročně sraz v některém z pivovarů

 4. soutěže o pivní sety - pivo, reklamní předměty od pivovarů, merch

Cena předplatného: 89,- Kč/měsíc

S hodností je spojena délka členství:

 • Pivní CIVIL - 1 měsíc
 • Pivní VOJÍN - 3 měsíce
 • Pivní SVOBODNÍK - 3 měsíce
 • Pivní DESÁTNÍK - 6 měsíců
 • Pivní ČETAŘ - 6 měsíců
 • Pivní ROTNÝ - 9 měsíců
 • Pivní ROTMISTR - 10 měsíců
 • Pivní NADROTMISTR - 11 měsíců
 • Pivní PRAPORČÍK - 12 měsíců
 • Pivní NADPRAPORČÍK - 12 měsíců
 • Pivní ŠTÁBNÍ PRAPORČÍK - 13 měsíců
 • Pivní PORUČÍK - 14 měsíců
 • Pivní NADPORUČÍK - 15 měsíců
 • Pivní KAPITÁN - 16 měsíců
 • Pivní MAJOR - 17 měsíců
 • Pivní PODPLUKOVNÍK - 18 měsíců
 • Pivní PLUKOVNÍK - 19 měsíců
 • Pivní BRIGÁDNÍ GENERÁL - 24 měsíců
 • Pivní GENERÁLMAJOR - 36 měsíců
 • Pivní GENERÁLPORUČÍK - 48 měsíců
 • Pivní ARMÁDNÍ GENERÁL - 60 měsíců